Mastorakentaminen


Pystytystyöt

Huoltotyöt

PurkutyötMWP Group rakentaa, pystyttää, huoltaa ja purkaa mastot ja pylväät. Mastojen pystytyspalveluihin kuuluu myös mastojen pystytys apumastolla, nosturilla tai helikopterilla. MWP Group toteuttaa mastorakentamista maanlaajuisesti. Yritys rakentaa mastoja Suomen matkapuhelinoperaattoreille.